Impressie stadshof, appartementen met bomen

Veelgestelde vragen

1.

Faciliteiten

Parkeren in De Suikerzijde kan, maar niet op straat. Het parkeren gebeurt in binnenterreinen of in gebouwde omgeving. We streven ernaar dat elke woning op maximaal 250 meter afstand van een parkeerplek staat.

Ja die komen er zeker. In De Suikerzijde krijgen fietsers en voetgangers ruim baan. Daarvoor leggen meerdere fietsverbindingen aan met de binnenstad en omliggende wijken. Als eerste werken we aan De Suikerzijderoute. Die verbindt De Suikerzijde met de binnenstad. De Suikerzijderoute gaat met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool door. Het wordt een snelle, comfortabele en sociaal vriendelijke route. Naar verwachting is de route in 2024 klaar.

We zijn bezig met de plannen voor een intergraal kindcentrum (IKC). We hopen deze plannen in de eerste fase van de woningbouw tot uitvoering te brengen.

In het verlengde van de Energieweg werken we aan de eerste nieuwe brug naar De Suikerzijde: de Bietenbrug. Over deze brug fiets, loop of rijd je straks over het Hoendiep naar het grote Pioniersplein. Aan de oever van het Hoendiep komt met de houten ‘boardwalk’ met mooie uitzichtpunten aan de natuurlijke oevers van het Hoendiep.

In De Suikerzijde is er ruimte voor verschillende voorzieningen, zoals winkels, scholen, horeca en kantoren. Die voorzieningen zullen zich in eerste instantie concentreren rondom het Pioniersplein. We zijn bezig met plannen voor een integraal kindcentrum (IKC) in de eerste fase van De Suikerzijde.

Gezellig eten en drinken bij De Suikerzijde
2.

Groen

Daar gaan we zo zorgvuldig mogelijk mee om. Bomen die een plek kunnen krijgen in het nieuwe plan, laten we bijvoorbeeld staan. Voor beschermde natuurwaarden zoals vleermuizen leggen we compensatiegebieden aan. Het eerste compensatiegebied van bijna 7 hectare is al klaar. Dat ligt ten zuiden van de spoorlijn en de kant van Hoogkerk. Dat natuurgebied is permanent.

Waar je ook woont of bent in De Suikerzijde, groen is altijd dichtbij. Door de ontwikkeling van De Suikerzijde met een nieuw park, ontstaat een groen hart aan de westzijde van de stad. Het recreatiegebied Hoogkerk koppelen we hier aan. Het nieuwe park zorgt voor een verbinding met de omliggende wijken. Bestaande voorzieningen worden in het park opgenomen, zoals de sportvelden, de recreatieplas en de moestuinen aan de westkant van de Johan van Zwedenlaan.

Ook de oever van het Hoendiep wordt volledig openbaar gebied met natuurvriendelijke oevers en een groene uitstraling. Bovendien is het ontwerp van deelgebied Noord zeer robuust en klimaat adaptief met grote groenblauwe structuren die piekbuien kunnen opvangen.

Inspiratie straat met veel groen
3.

Toekomst

Met de realisatie van woningen komt er extra verkeer kijken. Hier houden we rekening mee door in te zetten op voetgangers, fietsen en openbaar vervoer. Er komen goede busverbindingen en in het hart is het plan een OV-hub te maken met een treinstation. Op deze manier proberen we het extra autoverkeer te verminderen.

Het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde wordt doorsneden door de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Een eigen station De Suikerzijde is dan ook altijd de ambitie geweest. De wens om De Suikerzijde per OV bereikbaar te maken gaat verder dan alleen het toevoegen van een station. Daarom noemen we het een ov-hub. Het station met bijbehorende tunnel onder de sporen door, is bijvoorbeeld ook nodig voor een snelle busverbinding richting Zernike, P&R Hoogkerk en Groningen Hoofdstation. Het kan daarnaast een grote rol spelen in deelmobiliteit waarbij vervoersmiddelen worden gedeeld door gebruikers.

We werken de komende periode aan een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van het station.

De bouw van een nieuw station duurt lang. Inclusief onderzoek, ontwerp en aanbesteding duurt dit zeker 10 jaar. Het zal dus zeker nog even duren voordat er daadwerkelijk een trein zal stoppen op een nieuw station Groningen De Suikerzijde.

Impressie deeltuin met bomen en mensen
4.

Woningen

Ja, die komen er ook. In de eerste fase van De Suikerzijde kunnen dat bijvoorbeeld rijwoningen en benedenwoningen zijn met een tuin aan het binnenterrein.

We zijn onlangs begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden, maar er moet nog een hoop gebeuren aan grondwerk, bouwwegen, kabels en leidingen etc voordat de bouw van woningen en voorzieningen kan beginnen. Na deze werkzaamheden kan in het voorjaar van 2025 de bouw van de woningen en voorzieningen starten.

Je kan je als belangstellende inschrijven voor de nieuwsbrief. Op dit moment is het inschrijven voor een woning nog niet mogelijk. Als dat op termijn straks mogelijk is, maken we dit bekend. Daarnaast houden we je via de nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In De Suikerzijde komt een mix van (sociale) huur en koop met een grote diversiteit aan huizen en appartementen van verschillende prijsklassen. Ook komen er voorzieningen als winkels, horeca en scholen.

Cookie consent

We gebruiken cookies om onze website en diensten te optimaliseren.