Update 28 juni 2024

Inloop vleermuis-vriendelijk maken Merodegraft en Roegebostocht

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Stadsdeel De Suikerzijde op het terrein van de oude suikerfabriek, is natuurcompensatie nodig. In De Suikerzijde komen zo’n 5000 woningen en voorzieningen. In het gebied met de voormalige vloeivelden zoeken beschermde water- en meervleermuizen naar voedsel boven het water. Daarvoor zijn andere geschikte plekken nodig. De Merodegraft en Roegebostocht spelen een rol in deze compensatieopgave. De plannen hiervoor zijn nu uitgewerkt.   

De waterpartijen de Merodegraft de Roegebostocht zijn eigendom van Waterschap Noorderzijlvest. We hebben daarom samen met het Waterschap gekeken naar de manier waarop we deze waterpartijen geschikt kunnen maken voor water- en meervleermuizen, waarbij we tegelijkertijd ook de biodiversiteit versterken. Dat blijkt te kunnen met een aantal relatief beperkte ingrepen. Het gaat om maatregelen zoals het maken van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van een stuw om de waterkwaliteit te verbeteren. We lichten deze maatregelen graag toe tijdens een inloopbijeenkomst op:

Datum: dinsdag 25 juni
Tijd: tussen 16:30 – 18:30 uur
Locatie: buiten aan de oever van de Merodegraft Hoek Leegeweg – James Baldwinstraat (zie de punaise op de luchtfoto)

Natuurcompensatie De Suikerzijde

Het overgrote deel van de benodigde natuurcompensatie gebeurt in De Suikerzijde zelf. Ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden is hiervoor al een permanent compensatiegebied ingericht van 7 hectare. Ook in het geplande nieuwe park aan de westkant van De Suikerzijde komt volop ruimte voor ecologie met een 5 ha grote waterpartij. Maar dan zijn we er nog niet. Er moet nog twee hectare aan natuurcompensatie buiten De Suikerzijde komen. Daarvoor gaan we in het Westpark en in De Held aan de slag met het verbeteren van de bestaande waterpartijen.

Deel dit bericht via

Blijf op de hoogte

Wil je ook wonen of werken in dit stoere en bruisende stadsdeel? Of gewoon als eerste weten wat er speelt? Schrijf je dan hieronder in. We houden je graag op de hoogte.

We gebruiken je gegevens alleen voor de nieuwsbrief

Cookie consent

We gebruiken cookies om onze website en diensten te optimaliseren.